Portál s návodem jak na to.
Random header image... Refresh for more!


Category — Vývoj

Vývoj pevných linek

Lidé měli potřebu komunikovat na dálku, což jim usnadňovalo čas již v historii. První prapředchůdce telefonů můžeme označit i kouřové signály. Ovšem způsob komunikace na dálku, který připomínal a předcházel telefonu byl spíše až telegraf. [Zobrazit vice]

Vývoj mobilů

Začátek mobilních sítí je s pojen se sítí NM, kterou v tehdejším Československu provozoval také Eurotel se jmenovala NMT, ovšem dříve, konkrétně v roce 1981 již byla tato síť provozována v Norsku a Švédsku. V roce 1982 poté v Dánsku a Finsku. Tato síť je také označována jako 1. generace zkráceně 1G. [Zobrazit vice]