Portál s návodem jak na to.
Random header image... Refresh for more!


Předvolby mobilních operátorů

Předvolby operátorů začínají v České republice čísly 6 a 7. V České republice je možná přenositelnost čísel mezi jednotlivými operátory, takže občas se může u konkrétního čísla stát, že nepatří do dané mobilní sítě.

Přehled

O2 Telefonica

T-Mobile

Vodafone

Ufon

601 603 608 790
602 604 773
606 605 774
607 731 775
702
(také Bleskmobil)
732 776
720 733 777
721 734
722 735
723 736
724 737
725 738
725 739
726
727
728
729

Poznat daného telefonního operátora vám může pomoci při odhadu, kolik vás bude stát telefonní hovor pakliže máte jinou cenu za volání do vlastní sítě a do ostatních sítí nebo vám platí volné minuty pouze do vlastní sítě. Znát mobilního operátor potřebujete také tehdy, jestliže chcete na dané číslo poslat SMS.

Přenos telefonního čísla

Přenositelnost telefonních čísel způsobila, že se Vám může stát, že konkrétní číslo může patřit do jiné sítě než jakou má předvolbu. Na tento fakt vás může upozornit hláška o volání do jíné sítě.