Portál s návodem jak na to.
Random header image... Refresh for more!


Vývoj mobilů

Začátek mobilních sítí je s pojen se sítí NM, kterou v tehdejším Československu provozoval také Eurotel se jmenovala NMT, ovšem dříve, konkrétně v roce 1981 již byla tato síť provozována v Norsku a Švédsku. V roce 1982 poté v Dánsku a Finsku. Tato síť je také označována jako 1. generace zkráceně 1G. Nahradili ji sítě 2. generace tedy 2G. GSM sítě přinesly SMS zprávy nebo připojení k internetu. Pokud se nemýlím pro přechod ze sítě z NMT do GSM jste potřebovali změnit mobilní telefon. V současné době se rozšiřují 3G sítě, ovšem mobilní telefony nemusíte s přechodem na 3G měnit, čím máte mobil ve vyšší výbavě nebo novější tím je větší pravděpobnost, že je již vybavený jak pro 3G tak GSM. Sítě 3. generace s stebou přinesou rychlejší připojení k internetu, videohovory a další možnosti.