Portál s návodem jak na to.
Random header image... Refresh for more!


Vývoj pevných linek

Lidé měli potřebu komunikovat na dálku, což jim usnadňovalo čas již v historii. První prapředchůdce telefonů můžeme označit i kouřové signály. Ovšem způsob komunikace na dálku, který připomínal a předcházel telefonu byl spíše až telegraf. Toto zařízení umožňovalo přenášení zpráv v podobě textu na větší vzdálenosti. Telegraf se rozšířil s takzvanou morseovkou a to v polovině 19. století. Dále již následovala změna ke klasickému telefonu. Dalším vývojem byla změna z přenosu analogu na digitální signál. Další trend vývoje pevných linek se již mění na multimediální spojení, které nám umožňují vysokorychlostní internet či možnost sledování televize, ale klasické telefonování zůstalo také.